Προϊόντα

HEMOSTASIS

Βελόνα έγχύσεων

Χρησιμοποιείται για ενδοσκοπική έγχυση στον βλεννογόνο του γαστρεντερικού σωλήνα.

Αιμοστατικό κλίπ

Χρησιμοποιείται για ενδοσκοπική τοποθέτηση κλιπ εντός του γαστρεντερικού σωλήνα για ενδοσκοπικούς σκοπούς, σηματοδότηση, αιμόσταση για βλάβες του βλεννογόνου / υποβλεννογονικά ελαττώματα μικρότερα από 3 cm στην άνω γαστρεντερική οδό, αιμορραγικά έλκη, αρτηρίες μικρότερες από 2 mm και πολύποδες με διάμετρο μικρότερη από 1,5 cm στη γαστρεντερική οδό.

Απολινωτής κιρσών

Χρησιμοποιείται για την απολίνωση των οισοφαγικών κιρσών στη γαστροοισοφαγική διασταύρωση και πάνω από αυτήν, κατάλληλη για πολλαπλή απολίνωση με εισαγωγή ενδοσκοπίου.

Καθετήρας πήξης και αναρρόφησης

Χρησιμοποιείται για πήξη και αναρρόφηση κατά την ενδοσκοπική εκτομή του βλεννογόνου.

© 2020 by Medinet Ltd.