Προϊόντα

ESOPHAGEAL - GASTRIC - COLONIC

Λαβίδες βιοψίας

Χρησιμοποιείται για τη λήψη ενδοσκοπικής βιοψίας ή για την ανάκτηση ξένου σώματος.

Λαβίδες

Χρησιμοποιείται για την ανάκτηση ξένων σωμάτων.

Βρόγχοι Πολυπεκτομής

Χρησιμοποιείται με την βοήθεια ηλεκτροχειρουργικής μονάδας για ενδοσκοπική πολυπεκτομή.
 

Καλάθι εξαγωγής πολυπόδων Roth net

Χρησιμοποιείται για την ανάκτηση ξένων σωμάτων και πολύποδων.

Κυτταρολογική Βούρτσα

Χρησιμοποιείται για τη συλλογή κυττάρων.

Διαστολείς Bougie

Χρησιμοποιείται για την διαστολή των οισοφαγικών στενώσεωνς του οισοφάγου μέσω ενός συρμάτινου οδηγού.

Μπαλόνια Διαστολής

Χρησιμοποιείται για την διαστολή της ενδοσκοπικής στένωσης στο γαστρεντερικό σωλήνα συμπεριλαμβανομένων του οισοφάγου, του πυλώρου, του δωδεκαδακτύλου και του παχέος εντέρου.
 

Μεταλλικός συρμάτινος οδηγός

Χρησιμοποιείται για να βοηθήσει την εισαγωγή των οισοφαγικών διαστολέων  και για των μεταλλικών στεντ.

Καθετήρας Spray

Χρησιμοποιείται για βαφή ψεκασμού.

© 2020 by Medinet Ltd.